Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän 2023

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 20223

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2023.

Vi planerar att fatta beslut under april 2023. Vi kommer att publicera samtliga beslut på bidragets webbsida. Som sökande kan du ta del av beslutet i e-tjänsten för statsbidrag.

Ansök om bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i ansökan för 2023.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi planerar att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i ansökan för 2023 under augusti och september.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Läs mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Vi fattar preliminärt beslutet om redovisning i november 2024. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Redovisningen kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 augusti och 15 september 2024.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med redovisningen har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

De huvudmän som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Så främjas entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan främjas genom att ge förutsättningar, stöd och kompetensutveckling till skolpersonal, med syftet att genomföra undervisning där eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att

 • utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling
 • i samarbete med aktörer utanför skolan arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer
 • stimulera nyfikenhet och kreativitet i skapande och undersökande arbetsformer
 • i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
 • se möjligheter med digital teknik och digitalt skapande och entreprenörskap.

Du kan läsa mer om hur du kan arbeta med entreprenörskap i skolan på sidan Undervisa i entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget ska användas till kostnader för planerade insatser.

Hur stort är statsbidraget?

Så fördelas bidraget

Vid fördelning tar vi hänsyn till om satsningen

 • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
 • innehåller en beskrivning av insatsens genomförande
 • kan följas upp och utvärderas
 • har rimliga kostnader i förhållande till beskrivna insatser.

Hur mycket bidrag som Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2022.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.entreprenorskap.skola@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning, kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 12 januari 2023.