Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2018/19

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan 1: 1 februari-1 mars 2018

Beslut om ansökan

Skolverket har beviljat bidrag till 6 organisationer om totalt 1 miljon kronor.

Besked om beviljade ansökningar publiceras här och beslut till varje enskild organisation skickas via e-tjänsten.

Beviljade ansökningar bidragsår 2018PDF (pdf, 40 kB)

Ansökan 2: 1 september-1 oktober 2018

Beslut om ansökan 2

Vi har beviljat nära 3,3 miljoner i bidrag till 4 organisationer. Av dessa har 2 organisationer beviljats hela det sökta beloppet och 2 delvis beviljats. Besked om beviljade ansökningar publiceras här och beslut till varje enskild organisation skickas via e-tjänsten.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 för entreprenörskap till organisationer 2018/19PDF (pdf, 35 kB)

Utöver bidrag till organisationer har även huvudmän beviljats cirka 6,2 miljoner i bidrag för arbetet med entreprenörskap i skolan. Det innebär att Skolverket har beviljat totalt 9,5 miljoner kronor den här ansökningsomgången.

Information om ansökan

Ansökan 2 gäller endast för organisationer som arbetar med entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan. För den här ansökan går det alltså inte att söka bidrag för förskolan och fritidshem.

För ansökan 2 ska arbetet med entreprenörskap i skolan särskilt fokusera på

 • samarbete med entreprenörer
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och färdigheter
 • kompetensutveckling inom entreprenörskap för skolpersonal.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer till statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mail till
  statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se så kommer vi att skicka er en registreringslänk. Det tar normalt ca 3-5 veckor innan ombudet är godkänt.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning: 15 augusti-15 september 2019

Redovisningen ska göras av organisationer som har fått bidrag för ansökan 2 som var öppen 1 september till 1 oktober 2018.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 för entreprenörskap till organisationer 2018/19PDF (pdf, 35 kB)

Redovisningen är öppen 15 augusti till 15 september 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i november 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

De organisationer som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Organisationerna ska främja entreprenörskap i skolan genom att

 • sprida kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • uppmuntra att skolor samarbetar med entreprenörer inom näringslivet, kulturlivet och ideella organisationer
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Organisationen ska

 • inte vara en skolhuvudman
 • inte ha ett vinstsyfte
 • vara demokratiskt uppbyggd och öppen för insyn i verksamheten
 • respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • ha avslutat minst två verksamhetsår och bedriva sin verksamhet långsiktigt
 • arbeta riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriva verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis ha som syfte att främja entreprenörskap i skolan
 • ha barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • ha andra inkomster förutom statsbidraget
Senast uppdaterad 12 november 2019