Nytt för ansökan 2019: Från och med ansökningsomgången som öppnar i februari 2019 ska bidraget användas under innevarande år, det vill säga under 2019. Tidigare har det här statsbidraget använts per läsår.

Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2019

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 februari-1 mars 2019

Bidraget som fördelas efter den här ansökningsomgången som är öppen mellan 1 februari och 1 mars ska användas under 2019.

Tidigare har bidraget använts per läsår, men från och med den här ansökningsomgången ska bidraget användas under innevarande år, det vill säga under 2019.

Bidrag som fördelas den här ansökningsomgången ska redovisas vintern 2020.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer till statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mail till
  statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se så kommer vi att skicka er en registreringslänk. Det tar normalt ca 3-5 veckor innan ombudet är godkänt.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan 2019

Vi kommer publicera beslutet här och i e-tjänsten i april 2019.

Redovisning: vintern 2020

Redovisningen ska göras av organisationer som har fått bidrag för ansökan för 2019 som var öppen 1 februari till 1 mars 2019.

Redovisningen kommer att öppna under vintern 2020 i e-tjänsten för statsbidrag, datum är i dagsläget inte bestämt.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten efter vintern 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

De organisationer som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Organisationerna ska främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Organisationen ska

 • inte vara en skolhuvudman
 • inte ha ett vinstsyfte
 • vara demokratiskt uppbyggd och öppen för insyn i verksamheten
 • respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • ha avslutat minst två verksamhetsår och bedriva sin verksamhet långsiktigt
 • arbeta riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriva verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis ha som syfte att främja entreprenörskap i skolan
 • ha barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • ha andra inkomster förutom statsbidraget
Senast uppdaterad 10 januari 2019