Nytt för bidragsår 2019: Från och med 2019 ska bidraget användas under innevarande år. Tidigare har det här statsbidraget använts per läsår.

Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2019

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: beslut i april 2019

Beslut om ansökan 2019

Vi har beviljat bidrag till 9 organisationer om totalt 2,2 miljoner kronor. Eftersom det är fler organisationer som sökt bidrag än det finns pengar till har vi gjort en proportionerlig minskning för de sökande som vi beviljat bidrag. Vi publicerar beskeden om vilka ansökningar vi beviljat här. Besluten till varje enskild organisation skickas via e-tjänsten eller per post.

Lista över beviljade belopp, ansökan för entreprenörskap till organisationer 2019PDF (pdf, 37 kB)

Beslut om ansökan 2019

Vi har beviljat bidrag till 9 organisationer om totalt 2,2 miljoner kronor. Eftersom det är fler organisationer som sökt bidrag än det finns pengar till har vi gjort en proportionerlig minskning för de sökande som vi beviljat bidrag. Vi publicerar beskeden om vilka ansökningar vi beviljat här. Besluten till varje enskild organisation skickas via e-tjänsten eller per post.

Lista över beviljade belopp, ansökan för entreprenörskap till organisationer 2019PDF (pdf, 37 kB)

Redovisning: beslut oktober 2020

Beslut om redovisningen

Beslut för redovisning 2019 har fattats.

Beslutsbildaga godkända redovisningar, 2019PDF (pdf, 147 kB)

Beslut om redovisningen

Beslut för redovisning 2019 har fattats.

Beslutsbildaga godkända redovisningar, 2019PDF (pdf, 147 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

De organisationer som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Organisationerna ska främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Organisationen ska

 • inte vara en skolhuvudman
 • inte ha ett vinstsyfte
 • vara demokratiskt uppbyggd och öppen för insyn i verksamheten
 • respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • ha avslutat minst två verksamhetsår och bedriva sin verksamhet långsiktigt
 • arbeta riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriva verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis ha som syfte att främja entreprenörskap i skolan
 • ha barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • ha andra inkomster förutom statsbidraget
Senast uppdaterad 29 oktober 2020