Nytt från och med 2020 är att bidraget användas under innevarande år. Tidigare har det här statsbidraget använts per läsår.

Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2020

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 15-januari–17 februari 2020

Ansökan är öppen 15 januari–17 februari 2020.

Beslut planeras att fattas i månadsskiftet mars/april 2020. Skolverket kommer att publicera samtliga beslut på bidragets hemsida. Sökande kan ta del av sitt enskilda beslut i e-tjänsten för statsbidrag.

Ni ansöker om bidraget i e-tjänsten för statsbidrag .

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer till statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mail till
  statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se så kommer vi att skicka er en registreringslänk. Det tar normalt ca 3-5 veckor innan ombudet är godkänt.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Redovisning: 1 april–4 maj 2021

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas preliminärt i juni 2021. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Redovisningen kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 april och 4 maj 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

 

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

De organisationer som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Organisationerna ska främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Organisationen ska

 • inte vara en skolhuvudman
 • inte ha ett vinstsyfte
 • vara demokratiskt uppbyggd och öppen för insyn i verksamheten
 • respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • ha avslutat minst två verksamhetsår och bedriva sin verksamhet långsiktigt
 • arbeta riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriva verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis ha som syfte att främja entreprenörskap i skolan
 • ha barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • ha andra inkomster förutom statsbidraget
Senast uppdaterad 25 oktober 2019