Statsbidrag för fjärrundervisning 2019

Statsbidraget ska underlätta för kommuner med behov av att etablera och utveckla fjärrundervisning av hög kvalitet i skolan. Mer information kommer löpande på den här sidan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 september – 1 oktober 2019

Ansökan är öppen 1 september – 1 oktober 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • grundskolan, grundsärskolan
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska underlätta för huvudmän att etablera och utveckla fjärrundervisning i skolan. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (Skollagen 2010:800 1 kap 3§).

Statsbidraget får till exempel användas till kostnader för

  • inköp av utrustning eller programvara, inklusive kostnader för installation och teknisk support
  • kompetensutveckling för lärare, handledare eller annan personal
  • kostnader för löner till handledare eller annan personal som inte undervisar.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till

  • insatser som finansieras med andra statsbidrag
  • kostnader för löner till de lärare som undervisar
  • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Läs mer om fjärrundervisning

Mer information kommer att publiceras här löpande.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

När vi fördelar statsbidraget prioriterar vi behovet av fjärrundervisning i glesbygdsområden.

Mer information kommer att publiceras här löpande.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 är det totala beloppet 10 miljoner kronor.

Kontakt

statsbidrag.fjarrundervisning@skolverket.se

Senast uppdaterad 24 september 2019