Statsbidrag för fjärrundervisning 2019

Statsbidraget ska underlätta för kommuner med behov av att etablera och utveckla fjärrundervisning av hög kvalitet i skolan. Bidraget kommer inte att kunna sökas 2020.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 september–1 oktober 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 45 huvudmän på drygt 10 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp 2019PDF (pdf, 242 kB)

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 45 huvudmän på drygt 10 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp 2019PDF (pdf, 242 kB)

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 februari 2020–2 mars 2020

Redovisningen är öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisningen är öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska underlätta för huvudmän att etablera och utveckla fjärrundervisning i skolan. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (Skollagen 2010:800 1 kap 3§).

Statsbidraget får till exempel användas till kostnader för

 • inköp av utrustning eller programvara, inklusive kostnader för installation och teknisk support
 • kompetensutveckling för lärare, handledare eller annan personal
 • kostnader för löner till handledare eller annan personal som inte undervisar.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till

 • insatser som finansieras med andra statsbidrag
 • kostnader för löner till de lärare som undervisar
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Läs mer om fjärrundervisning

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Bidraget får endast användas för sådan undervisning som avses i skollagens 1 kap 3§, skolförordningens (2011:185) 5 kap 2–4§ samt gymnasieförordningens (2010:2039) 4 a kap 1–4§§.
 • Bidraget får inte användas av andra skolenheter än de som har beviljats. Om detta görs kan Skolverket ta beslut om att återkräva bidraget för de berörda skolenheterna. Det går däremot bra att fördela medlen annorlunda mellan olika kostnadsposter inom samma skolenhet jämfört med vad som angavs i ansökan eller mellan godkända skolenheter.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur fördelas bidraget?

Skolverket har enligt förordning (2019:518) uppdrag att i fördelning av bidraget prioritera behovet av fjärrundervisning i glesbygdsområden. Det finns olika etablerade definitioner på vad som ska anses vara glesbygd. Skolverket utgår från Tillväxtverkets indelning av kommuntyper för att avgöra om huvudmannens skolenhet bedrivs i en kommun, som enligt deras definition, ligger i en landsbygdskommun. Vi har bedömt att Tillväxtverkets definition av landsbygd uppfyller förordningens syfte.

Tillväxtverkets kommuntypsgrupper är:

 1. Storstadskommuner Ex. Göteborg, Partille, Nacka
 2. Täta kommuner nära en större stad Ex. Norrköping, Nykvarn, Östersund
 3. Täta kommuner avlägset belägna Ex. Falköping, Arvika, Skellefteå
 4. Landsbygdskommuner nära en större stad Ex. Grästorp, Askersund, Ale, Torsås
 5. Landsbygdskommuner avlägset belägna Ex. Berg, Gnosjö, Dals-Ed
 6. Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Ex. Arjeplog, Storuman, Malå

Läs mer om Tillväxtverkets kommunindelning på Tillväxtverkets webblats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdskommuner enligt Tillväxtverkets kommuntypsgrupp 4–6 utgör urvalsgrupp 1. Dessa tilldelas medel proportionellt utifrån totalt sökt belopp för urvalsgrupp 1. För bidragsomgång 2019 innebär det att urvalsgrupp 1 beviljas 62,5 av sitt sökta belopp för de skolenheter som är godkända.

Urvalsgrupp 2 består av kommuntyper 1–3, storstadskommuner och täta kommuner. För bidragsomgång 2019 finns inga medel kvar att fördela till denna grupp. Huvudmän som har ansökt om statsbidrag för skolenheter inom denna urvalsgrupp får därför avslag i konkurrens.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 är det totala beloppet 10 miljoner kronor.

Kontakt

statsbidrag.fjarrundervisning@skolverket.se


Senast uppdaterad 26 november 2019