Frågor och svar

Kan bidrag sökas för fler än fem elever inom ett yrkesområde om de går i olika årskurser?

Nej, statsbidrag kan sökas för högst fem elever inom ett yrkesområde per ansökan. Det spelar ingen roll om eleverna inte går i samma årskurs.