Frågor och svar

Kan våra elever gå hos en branschskola inom försöket utan att vi ansöker om statsbidrag för dem?

Ja, det är möjligt att överlämna undervisning på entreprenad hos en branschskola i försöket utan att söka statsbidrag. Det finns även begränsningar inom statsbidraget, till exempel kan ni få bidrag för högt fem elever inom ett och samma yrkesområde.