Frågor och svar

Varför ska ett yttrande lämnas vid ansökan?

Enligt förordningen måste utbildning ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag. Huvudmän som inte har ett upprättat avtal när ansökan öppnar behöver därför skicka in ett yttrande om avtal. I yttrandet intygar huvudman och branschskola att det finns en avsikt att upprätta avtal om att överlämna utbildning på entreprenad.