Frågor och svar

Vad är en branschskola?

Inom ramen för det här statsbidraget är en branschskola en av de nio branschskolorna som har blivit utvalda att ingå i en försöksverksamhet som pågår under 2018–2023. Med branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten