Frågor och svar

Är den som läser dessa kurser berättigad till studiemedel (CSN)

Nej, förskollärarna kan inte söka studiemedel via CSN eftersom utbildningar som ges på uppdrag av Skolverket (s.k. uppdragsutbildningar) inte är CSN-berättigade.