Frågor och svar

För vilka studier gäller statsbidraget?

Statsbidraget gäller för närvarande bara för de förskollärare som antas till de kurser i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning som erbjuds via ett antal universitet på uppdrag av Skolverket. Det är möjligt att söka till två kurser och bli antagen till två kurser.

Läs mer om vilka kurser det finns. Länk till annan webbplats.