Frågor och svar

Kan huvudmän avgöra hur mycket tid som förskolläraren ska avsätta för studier?

Ja, det är upp till huvudmännen.

Däremot får inte nedsättningen i tid för studier överstiga studietakten. De kurser som erbjuds höstterminen 2021 studeras på kvartsfart (25%). I de fall förskolläraren deltar i en kurs kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 25 % av en heltidsanställning. I de fall förskolläraren deltar i två kurser kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 50 % av en heltidsanställning.