Frågor och svar

Kan huvudmän söka bidraget för förskollärare i förskolan?

Nej, endast förskollärare i förskoleklass omfattas av statsbidraget.