Frågor och svar

När kommer huvudmän kunna ansöka om statsbidrag?

För studier som påbörjas höstterminen 2021 kommer ansökningsperioden vara öppen 15 augusti-15 september 2021.