Frågor och svar

Varför omfattas inte förskollärare anställda i förskolan av detta bidrag?

Statsbidraget för fortbildning av förskollärare omfattar inte förskollärare i förskolan. Vilka skolformer som kan söka bidraget är reglerat i förordning (2021:151) som styr bidraget. Det är regeringen som beslutar om statsbidragsförordningarna. Läs mer på riksdagen.se Länk till annan webbplats..