Statsbidrag för Fritidshemssatsningen 2018/19

Statsbidraget ska gå till att anställa mer personal i fritidshemmen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Bidragsramar: februari 2018

Ansökan: 1 mars - 11 april 2017

Ansökan har stängt.

Beslut om ansökan

627 huvudmän sökte statsbidrag för läsåret 2018/19.

BeslutsbilagaPDF (pdf, 481 kB)

Fyra utbetalningar under 2018 – 2019

Vi kommer att betala ut 25 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19 vid fyra tillfällen.

 1. juni 2018
 2. september 2018
 3. december 2018
 4. mars 2019

Vi kommer att betala ut 25 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: hösten 2019

Så kan du förbereda dig

 • Ta fram underlag över antal årsarbetskrafter för personalen.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning: hösten 2019

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under hösten 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för fritidshem.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till kostnader för att anställa mer personal i förhållande till antal elever i fritidshemmet.

Läs mer

Bidraget kan användas till personalkostnader för

 • lärare med inriktning mot fritidshem
 • fritidspedagoger eller motsvarande
 • förskollärare
 • övriga lärare med pedagogisk högskolekompetens
 • annan personal på fritidshemmet för att täcka upp för den tid då lärare undervisar.

Du kan också ansöka om bidrag för att behålla en förstärkning av personalen som du tidigare fått statsbidrag för genom Fritidshemssatsningen. Det gäller

 • om eleverna inte blivit markant färre sedan dess
 • om de årsarbetskrafter ni behåller har inneburit att det blivit mer personal per elev under 2017/18.

Det första året du söker bidraget måste det alltså ha gått till en personalförstärkning per elev. När du söker bidraget igen är det inte ett krav för att få behålla bidraget.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska gå till fritidshem för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, specialskola och sameskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Fler villkor

 • Bidraget ska användas för att anställa personal under perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019.
 • Du kan förstärka din personal genom nyanställningar, genom att redan anställd personal arbetar mer eller genom att redan anställd personal är kvar när det blir färre barn.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018/19 finns det cirka 500 miljoner kronor att fördela inom fritidshemssatsningen. Hur stort bidrag varje huvudman kan få står i de så kallade bidragsramarna. Vi räknar ut bidragsramarna utifrån hur många elever varje huvudman ansvarar för och den totala summa pengar som finns att fördela.

Möjlighet att ansöka om pengar utöver bidragsramen

Skolverket kan fördela om de pengar som blir över om inte alla huvudmän ansöker om att få hela det bidrag de har rätt till enligt bidragsramen. Om du har större behov än vad din bidragsram tillåter kan du ansöka om mer pengar.