Frågor och svar

Behöver utbildningskontakten förnyas varje termin om det är giltigt ett helt läsår?

Nej, ett utbildningskontrakt behöver inte förnyas om det är giltigt över flera ansökningsperioder. Om eleven byter arbetsplats upprättas ett helt nytt kontrakt.