Frågor och svar

Kan elever få lärlingsersättning via CSN?

Ja, från 2014 gäller att elever inom gymnasieskolan som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning hos CSN, för måltider och resor. Skolan måste ha registrerat eleven som lärling med rätt studievägskod. Elever som har en gymnasial lärlingsanställning kan inte får lärlingsersättning från CSN.

När det gäller elever som går lärlingsliknande utbildning så ska de använda koden som anger att de går en lärlingsliknande utbildning (ny kod) när de rapporterar till CSN, även de som har påbörjat IM förre 2018-07-01.