Frågor och svar

Kan vi ange villkor för hur arbetsgivaren ska använda bidraget?

Nej, det är arbetsgivaren som bestämmer hur bidraget ska användas.