Frågor och svar

Kan vi söka bidrag för elever på introduktionsprogram?

Ja, från och med hösten 2018 går det bra att söka statsbidrag för elever som deltar i lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Det gäller för elever som påbörjar sådan utbildning efter den 1 juli 2018.

Eleverna ska ha utbildningskontrakt enligt 3 a § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Eleven ska delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.

Utbildningen på följande introduktionsprogram kan vara lärlingsliknande: programinriktat val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ.