Frågor och svar

När kan vi bli återbetalningsskyldiga?

En huvudman som beviljats bidrag kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts i enlighet med beslut om ansökan. Varje höst ska ni redovisa hur det bidrag ni beviljats för föregående läsår har använts. I redovisningen anger ni hur mycket som har betalats ut till arbetsgivare och vilka utvecklingskostnader ni har haft för lärlingsutbildningen. Det bidrag som inte har betalats ut eller använts ska betalas tillbaka till Skolverket. När vi fattar beslut om en redovisning fattar vi beslut om godkänd redovisning eller om återkrav. De huvudmän som får beslut om återkrav får sedan en faktura på det belopp som ska betalas tillbaka till Skolverket.

Skolverket kan även granska beviljat bidrag genom att göra stickprov. Det är därför viktigt att det finns underlag för hur ni använder det bidrag ni beviljats. Läs mer under rubriken Granskning med stickprov  (längre upp på sidan).