Frågor och svar

Ska arbetsgivaren betala moms?

Nej, arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut. Enligt Skatteverket omfattas ersättningen till arbetsgivare av undantaget i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) då handledning är en del i utbildningen av eleven och förutsättningarna i 3 kap. 8 § ML är uppfyllda.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om moms i samband med statsbidrag.