Frågor och svar

Vad händer om sista ansökningsdag är en helgdag?

Om sista ansökningsdagarna 1 april eller 1 november infaller på en helgdag flyttas sista datum till nästa vardag.