Frågor och svar

Vad ska vi tänka på för att rapportera elever med rätt studievägskod?

Det är viktigt att rapportera lärlingselever rätt både till CSN och Skolverket. Tänk på det här:

  • Registrera elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning med en studievägskod som har ett L i position sju.
  • Registrera elever med en gymnasial lärlingsanställning med en studievägskod som har ett A i position sju.
  • Rätt studievägskod är en förutsättning för att eleven ska kunna få lärlingsersättning från CSN.
  • Uppdatera studievägskoden för elever som skrivs över till en gymnasial lärlingsutbildning.

Läs om studievägskoder här