Frågor och svar

Vi har fått en begäran om komplettering, vad innebär det?

När en ansökan eller redovisning skickats in och sista datum passerat kommer vi att handlägga alla inskickade handlingar innan vi fattar ett beslut. Om en uppgift saknas, är felaktig eller behöver kontrolleras får ni en begäran om komplettering. Det finns alltid ett sista datum för när en komplettering kan besvaras, vanligtvis 5 arbetsdagar. Det är därför viktigt att hantera begäran innan sista datumet passerat.

Den eller de två som är kontaktpersoner för ärendet som får ett mail när det finns en begäran om komplettering att besvara i e-tjänsten.