Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2018

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Underhållsarbete 20–21 september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag från klockan 17, den 20/9 till och med klockan 17, den 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1: 15 januari–15 februari 2018

Beslut om ansökan 1

Lista över beviljade belopp, ansökan för högskolestudier i specialpedagogik vt 2018PDF (pdf, 172 kB)

Ansökan var öppen 15 januari – 15 februari 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand prioriterar vi förskoleklass, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1-4 i specialskolan
 • i andra hand prioriterar vi de övriga årskurserna i skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • I ansökan ska huvudmannen ange antal högskolepoäng som motsvarar den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Ansökan 2: 15 augusti–17 september 2018

Beslut om ansökan 2

Vi har beviljat bidrag till 285 huvudmän om totalt 94,23 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 för Högskolestudier i specialpedagogik 2018PDF (pdf, 151 kB)

Ansökan var öppen 15 augusti – 17 september 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand prioriterar vi förskoleklass, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1-4 i specialskolan
 • i andra hand prioriterar vi de övriga årskurserna i skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • I ansökan ska huvudmannen ange antal högskolepoäng som motsvarar den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska från och med hösten 2018 göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att Excel-blanketter ska fasas ut. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Redovisning: våren 2019

Redovisningen gäller för alla huvudmän som fick bidrag beviljat i ansökan 1 för 2018.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om hur mycket av det beviljade statsbidraget har använts.

Beslut om redovisning 1

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och förskolelärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget gäller alla utbildningar som leder till en speciallärare- eller specialpedagogexamen.

Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning i specialpedagogik.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta:

 • Delta i utbildningen under arbetstid.
 • Vara tjänstledig under utbildningen.
 • Delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Det innebär att vid ansökan på vårterminen måste läraren påbörja kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörja utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren nästkommande terminen.

Hur stort är statsbidraget?

Storleken på bidraget för varje lärare avgörs av hur mycket tid huvudmannen avsätter för den lärarens studier. Det avgörs alltså inte av hur mycket tid läraren lägger ner på studier.

Om en lärare till exempel studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent, vilket motsvarar 6 högskolepoäng.

Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor vilket baseras på en medellön om 34 000 kronor/månad exklusive sociala avgifter.

Villkor för utbetalning av statsbidrag

 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.

Kontakt

Senast uppdaterad 19 augusti 2019

Frågor och svar

En huvudman kan som mest få 165 200 kr per lärare och termin i statsbidrag. För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin) och huvudmannen måste avsätta 100 procent i arbetstid för den tid lärare studerar. 165 200 kr motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.

Ja, det går bra att söka bidrag för lärare som tidigare har fått statsbidrag för lärarlyftet enligt förordning (2007:222). Men det går inte att kombinera flera statsbidrag för samma lärare under samma termin.