Nytt regelverk för 2019

Ansökan 2 måste ha kommit in till Skolverket senast den 16 september 2019 för att den ska vara giltig. Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2019

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Planerat underhållsarbete 19 januari

Tisdag 19 januari genomför vi ett planerat servicefönster för systemuppdateringar mellan 07:00 och 08:00. E-tjänsten för statsbidrag är inte tillgänglig under den tiden.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: 15 januari–16 februari 2019

Beslut om ansökan 1

Vi har beviljat statsbidrag till 330 huvudmän om totalt 101 268 673 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 högskolestudier i specialpedagogik vt 2019PDF (pdf, 205 kB)

Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand prioriterar vi förskoleklass, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1-4 i specialskolan
 • i andra hand prioriterar vi de övriga årskurserna i skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret efterfrågar vi samma uppgifter som tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst. 

Beslut om ansökan 1

Vi har beviljat statsbidrag till 330 huvudmän om totalt 101 268 673 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 högskolestudier i specialpedagogik vt 2019PDF (pdf, 205 kB)

Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand prioriterar vi förskoleklass, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1-4 i specialskolan
 • i andra hand prioriterar vi de övriga årskurserna i skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret efterfrågar vi samma uppgifter som tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst. 

Ansökan 2: 15 augusti–16 september 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 276 huvudmän om totalt 81 221 736 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 högskolestudier i specialpedagogik 2019PDF (pdf, 1001 kB)

Ansökan 2 för 2019 var öppen 15 augusti–16 september 2019.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 276 huvudmän om totalt 81 221 736 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 högskolestudier i specialpedagogik 2019PDF (pdf, 1001 kB)

Ansökan 2 för 2019 var öppen 15 augusti–16 september 2019.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: beslut 25 juni 2020

Beslut om redovisninar och återkrav

Beslutsbilaga över godkända redovisningar och återkrav i specialpedagogik 2019PDF (pdf, 463 kB)

Redovisningen för 2019 var öppen 1 april–1 juni i e-tjänsten för statsbidrag.

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisninar och återkrav

Beslutsbilaga över godkända redovisningar och återkrav i specialpedagogik 2019PDF (pdf, 463 kB)

Redovisningen för 2019 var öppen 1 april–1 juni i e-tjänsten för statsbidrag.

I redovisningen ska ni redogöra för hur ni använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och förskolelärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget gäller alla utbildningar som leder till en speciallärare- eller specialpedagogexamen.

Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning i specialpedagogik.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta:

 • Delta i utbildningen under arbetstid.
 • Vara tjänstledig under utbildningen.
 • Delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019 och ansökan 2 senast 16 september 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från en föreskrift som träder i kraft 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 )länk till annan webbplats

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019 och ansökan 2 senast 16 september 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från en föreskrift som träder i kraft 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 )länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Hur stort är statsbidraget?

Under 2019 har Skolverket 182 miljoner kronor att fördela i statsbidrag för Högskolestudier i specialpedagogik.

Storleken på bidraget för varje lärare avgörs av hur mycket tid huvudmannen avsätter för den lärarens studier. Det avgörs alltså inte av hur mycket tid läraren lägger ner på studier.

Om en lärare till exempel studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent, vilket motsvarar 6 högskolepoäng.

Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor vilket baseras på en medellön om 34 000 kronor/månad exklusive sociala avgifter.

Villkor för utbetalning av statsbidrag

 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.
 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.

Kontakt

Senast uppdaterad 06 juli 2020

Frågor och svar

En huvudman kan som mest få 165 200 kr per lärare och termin i statsbidrag. För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin) och huvudmannen måste avsätta 100 procent i arbetstid för den tid lärare studerar. 165 200 kr motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.

Ja, det går bra att söka bidrag för lärare som tidigare har fått statsbidrag för lärarlyftet enligt förordning (2007:222). Men det går inte att kombinera flera statsbidrag för samma lärare under samma termin.