Frågor och svar

Går det att söka bidrag för lärare som har fått statsbidrag för lärarlyftet?

Ja, det går bra att söka bidrag för lärare som tidigare har fått statsbidrag för lärarlyftet enligt förordning (2007:222). Men det går inte att kombinera flera statsbidrag för samma lärare under samma termin.