Frågor och svar

Hur mycket bidrag kan en huvudman som mest söka för en lärare som studerar?

En huvudman kan som mest få 165 200 kr per lärare och termin i statsbidrag. För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin) och huvudmannen måste avsätta 100 procent i arbetstid för den tid lärare studerar. 165 200 kr motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.