Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2020

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan 1: 15 januari–17 februari 2020

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 83 007 696 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan högskolestudier i specialpedagogik 2020PDF (pdf, 507 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2020, var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand prioriterar vi förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand prioriterar vi de övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret efterfrågar vi samma uppgifter som tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst. 

Beslut om ansökan 1

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2020

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 83 007 696 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan högskolestudier i specialpedagogik 2020PDF (pdf, 507 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2020, var öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand prioriterar vi förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand prioriterar vi de övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret efterfrågar vi samma uppgifter som tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst. 

Beslut om ansökan 1

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2020

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.

Ansökan 2: 15 augusti–15 september 2020

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 334 huvudmän om totalt 85 637 731 kronor.

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i Specialpedagogik,
ansökningsomgång HT 2020 PDF
(pdf, 509 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2020, var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten länk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag länk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform, om läraren deltar i lärarlyftet och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2020

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 334 huvudmän om totalt 85 637 731 kronor.

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i Specialpedagogik,
ansökningsomgång HT 2020 PDF
(pdf, 509 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2020, var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten länk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag länk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform, om läraren deltar i lärarlyftet och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2020

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är huvudmän som kan ansöka om statsbidrag. En enskild lärare kan inte ansöka om statsbidrag. De som kan söka är kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Verksamheter som inte omfattas av statsbidraget

De verksamheter som inte omfattas av statsbidraget är bland annat

 • förskolan
 • gymnasie- och gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52).

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och förskollärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget gäller alla utbildningar som leder till en speciallärare- eller specialpedagogexamen.

Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning i specialpedagogik.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta:

 • Delta i utbildningen under arbetstid.
 • Vara tjänstledig under utbildningen.
 • Delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 17 februari 2020 och ansökan 2 senast 15 september 2020.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 )länk till annan webbplats

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 17 februari 2020 och ansökan 2 senast 15 september 2020.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 )länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Hur stort är statsbidraget?

Storleken på bidraget för varje lärare avgörs av hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier. Det avgörs alltså inte av hur mycket tid läraren lägger ner på studier.

Om en lärare till exempel studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent, vilket motsvarar 6 högskolepoäng.

Statsbidraget beviljas för 6 månader och ska omfatta hela terminen. Det innebär att ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår, det vill säga till och med januari i de fall kursen avslutas i januari vilket kan vara fallet för höstterminens kurser.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 295 000 kronor per termin. Det motsvarar en medellön på 34 000 kronor/månad exklusive sociala avgifter. Bidraget behöver sökas av huvudmannen inför varje termin som läraren studerar.

Räkneexempel

En huvudman kan som mest få 165 200 kronor per lärare och termin i statsbidrag. För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin). Huvudmannen måste också avsätta 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor *0,8 *0,7 =165 200 kronor

Om läraren får en nedsättning i arbetstid på 50 procent för att studera kan huvudmannen beviljas 82 600 kronor. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 82 600 kronor

Storleken på bidraget för varje lärare avgörs av hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier. Det avgörs alltså inte av hur mycket tid läraren lägger ner på studier.

Om en lärare till exempel studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent, vilket motsvarar 6 högskolepoäng.

Statsbidraget beviljas för 6 månader och ska omfatta hela terminen. Det innebär att ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår, det vill säga till och med januari i de fall kursen avslutas i januari vilket kan vara fallet för höstterminens kurser.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 295 000 kronor per termin. Det motsvarar en medellön på 34 000 kronor/månad exklusive sociala avgifter. Bidraget behöver sökas av huvudmannen inför varje termin som läraren studerar.

Räkneexempel

En huvudman kan som mest få 165 200 kronor per lärare och termin i statsbidrag. För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin). Huvudmannen måste också avsätta 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor *0,8 *0,7 =165 200 kronor

Om läraren får en nedsättning i arbetstid på 50 procent för att studera kan huvudmannen beviljas 82 600 kronor. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 82 600 kronor

Villkor för utbetalning för statsbidrag

 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Statsbidraget beräknas på schablonlönen.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.

Kontakt

Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman om läraren byter arbetsgivare under terminen. Det är däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidraget för den tid läraren är anställd, om tid avsätts för lärarens studier.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer.