Frågor och svar

Går det att söka bidrag för lärare som studerar sedan tidigare?

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer.