Frågor och svar

Vad gäller när en lärare byter huvudman under en termin?

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman om läraren byter arbetsgivare under terminen. Det är däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidraget för den tid läraren är anställd, om tid avsätts för lärarens studier.