Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2021

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan 1: beslut april 2021

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 321 huvudmän om totalt 78 412 330 kronor.

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i Specialpedagogik, ansökningsomgång VT 2021PDF (pdf, 236 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2021, är öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, skolform, program eller namn och kod för utbildningen om läraren läser en fristående kurs (kurskod eller anmälningskod), lärosäte, hur många procent läraren är anställd på och nedsättning i arbetstid för studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga studietakten.
 • Observera att du kan behöva fylla i uppgifterna även för de lärare som ni ansökt om bidrag för tidigare termin.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret efterfrågar vi samma uppgifter som tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst. 

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand de övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Redovisning för 2021

Redovisningen kommer att ske under 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2021.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 321 huvudmän om totalt 78 412 330 kronor.

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i Specialpedagogik, ansökningsomgång VT 2021PDF (pdf, 236 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2021, är öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, skolform, program eller namn och kod för utbildningen om läraren läser en fristående kurs (kurskod eller anmälningskod), lärosäte, hur många procent läraren är anställd på och nedsättning i arbetstid för studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga studietakten.
 • Observera att du kan behöva fylla i uppgifterna även för de lärare som ni ansökt om bidrag för tidigare termin.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret efterfrågar vi samma uppgifter som tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst. 

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand de övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Redovisning för 2021

Redovisningen kommer att ske under 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2021.

Ansökan 2: 15 augusti–15 september 2021

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2021, är öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten länk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag länk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, skolform, program eller namn och kod för utbildningen om läraren läser en fristående kurs (kurskod eller anmälningskod), lärosäte, hur många procent läraren är anställd på och nedsättning i arbetstid för studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga studietakten.
 • Observera att du kan behöva fylla i uppgifterna även för de lärare som ni ansökt om bidrag för tidigare termin.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand de övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Beslut om ansökan 2

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2021

Redovisningen kommer att ske under 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2021.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2021, är öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten länk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag länk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, skolform, program eller namn och kod för utbildningen om läraren läser en fristående kurs (kurskod eller anmälningskod), lärosäte, hur många procent läraren är anställd på och nedsättning i arbetstid för studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga studietakten.
 • Observera att du kan behöva fylla i uppgifterna även för de lärare som ni ansökt om bidrag för tidigare termin.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand de övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Beslut om ansökan 2

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2021

Redovisningen kommer att ske under 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2021.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är huvudmän som kan ansöka om statsbidrag. En enskild lärare kan inte ansöka om statsbidrag. De som kan söka är kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Verksamheter som inte omfattas av statsbidraget

De verksamheter som inte omfattas av statsbidraget är bland annat

 • förskolan
 • gymnasie- och gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52).

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och förskollärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget gäller alla utbildningar som leder till en speciallärare- eller specialpedagogexamen.

Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning i specialpedagogik.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta:

 • delta i utbildningen under arbetstid
 • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
 • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska

 • betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

 Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik, oavsett när de har påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren först nästkommande termin.

 Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik, oavsett när de har påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren först nästkommande termin.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2021 och ansökan 2 senast 15 september 2021.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte heller komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 )länk till annan webbplats

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2021 och ansökan 2 senast 15 september 2021.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte heller komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 )länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier, inte på hur mycket tid läraren faktiskt lägger ner på studierna.

Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 295 000 kronor per termin. Det motsvarar en medellön på 34 000 kronor per månad exklusive sociala avgifter. En huvudman kan som mest få 165 200 kronor per lärare och termin i statsbidrag (för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier).

Räkneexempel

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor *0,8 *0,7 =165 200 kronor

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 82 600 kronor

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 66 080 kronor

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier, inte på hur mycket tid läraren faktiskt lägger ner på studierna.

Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 295 000 kronor per termin. Det motsvarar en medellön på 34 000 kronor per månad exklusive sociala avgifter. En huvudman kan som mest få 165 200 kronor per lärare och termin i statsbidrag (för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier).

Räkneexempel

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor *0,8 *0,7 =165 200 kronor

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 82 600 kronor

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 66 080 kronor

Kontakt

Senast uppdaterad 23 april 2021.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka statsbidrag för Lärarlyftet.

Söka statsbidrag för Lärarlyftet.

Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.