Frågor och svar

Går det att söka bidrag för lärare som studerar sedan tidigare?

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.