Frågor och svar

Vad innebär det att båda vårdnadshavare måste vara stadigvarande bosatta utomlands?

Det innebär att elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.