Frågor och svar

Vem är utlandssvensk?

Den elev som har sina vårdnadshavare stadigvarande boende utomlands men själv bor i Sverige.