Frågor och svar

Hur länge är en elev utlandssvensk?

Skolan bedömer om eleven är utlandssvensk när eleven börjar utbildningen och fortsätter vara det tills den byter skolform.