Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2020

Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Begär utbetalning: beslut december 2020

Beslutsbilaga IBO 2020PDF (pdf, 609 kB)

Begäran om utbetalning var öppen 1 november–1 december 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslutsbilaga IBO 2020PDF (pdf, 609 kB)

Begäran om utbetalning var öppen 1 november–1 december 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • gymnasieskola som anordnar IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) och betalar särskilda avgifter till International Baccalaureate Office.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till avgifter för IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) som är ett studieförberedande program på gymnasiet och ger en internationellt erkänd examen. Bidraget kan användas till kostnader för

  • avgiften för examen per elev (inte per ämne)
  • basavgiften per skola
  • anslutningsavgiften per skola − om utbildningen är ny.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag krävs det att

  • IB-programmet är godkänt av IBO
  • huvudmannen kan uppvisa faktura från IBO
  • kommunen inte får annat statsbidrag för att finansiera den här utbildningen.

Villkor för avgiften för examen

Det går endast att söka bidrag för elever vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet. I 15 kap. 5 och 6 §§ i skollagen (2010:800) regleras vilka elever som en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning.

Det går endast att söka bidrag för elever vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet. I 15 kap. 5 och 6 §§ i skollagen (2010:800) regleras vilka elever som en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Villkor för vilka elever en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning styrs av

kap. 15 i Skollag (2010:800) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

1 november till 1 december 2020.

De elever som tar examen i IB-programmet på gymnasiet och vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet.

Fakturorna som ni fått från IBO i Genéve.