Frågor och svar

När är ansökningsomgången öppen?

1 november till 1 december 2020.