Frågor och svar

Vilka elever kan vi söka för?

De elever som tar examen i IB-programmet på gymnasiet och vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet.