Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2022

Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Skolverket har beviljat bidrag till 25 huvudmän om totalt 2 179 431 kronor. De enskilda besluten skickas till varje huvudman via e-tjänsten. Vi publicerar besked om vilka ansökningar som Skolverket har beviljat i bilagan nedan.

Beviljade belopp för International Baccalaureate Office (IBO) 2022 Pdf, 617 kB.

Ansökan var öppen 1 november–1 december 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • gymnasieskola som anordnar IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) och betalar särskilda avgifter till International Baccalaureate Office.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till avgifter för IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) som är ett studieförberedande program på gymnasiet och ger en internationellt erkänd examen. Bidraget kan användas till kostnader för

  • avgiften för examen per elev (inte per ämne)
  • basavgiften per skola
  • anslutningsavgiften per skola − om utbildningen är ny.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag krävs det att

  • IB-programmet är godkänt av IBO
  • huvudmannen kan uppvisa faktura från IBO
  • kommunen inte får annat statsbidrag för att finansiera den här utbildningen.

Det går endast att söka bidrag för elever vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet. I 15 kap. 5 och 6 §§ i skollagen (2010:800) regleras vilka elever som en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning.

Senast uppdaterad 30 maj 2023.