Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2022

Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Begäran om utbetalning är öppen 1 november–1 december 2022.

Observera att ansökningsblanketten lämnas in via e-tjänsten för statsbidrag och att bilagor (underlag på fakturor från IBO) ska skickas in per e-post till: statsbidrag.ibo@skolverket.se

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om utbetalning

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten i januari 2023.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • gymnasieskola som anordnar IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) och betalar särskilda avgifter till International Baccalaureate Office.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till avgifter för IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) som är ett studieförberedande program på gymnasiet och ger en internationellt erkänd examen. Bidraget kan användas till kostnader för

  • avgiften för examen per elev (inte per ämne)
  • basavgiften per skola
  • anslutningsavgiften per skola − om utbildningen är ny.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag krävs det att

  • IB-programmet är godkänt av IBO
  • huvudmannen kan uppvisa faktura från IBO
  • kommunen inte får annat statsbidrag för att finansiera den här utbildningen.

Det går endast att söka bidrag för elever vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet. I 15 kap. 5 och 6 §§ i skollagen (2010:800) regleras vilka elever som en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning.

Senast uppdaterad 04 februari 2022.

Frågor och svar

De elever som tar examen i IB-programmet på gymnasiet och vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet.

Fakturorna som ni fått från IBO i Genéve.