Anmäl utbildning för International Baccalaureate Office (IBO)

Här kan du anmäla en utbildning för att kunna söka statsbidrag för den särskilda avgiften till International Baccalaureate Office (IBO).

Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

För att kunna ta del av statsbidraget behöver utbildningen vara anmäld till oss. Det är huvudmannen som ska göra anmälan. Både du som ska söka statsbidraget för första gången och du som har sökt det tidigar utan anmälan behöver anmäla dig. När du sedan har anmält utbildningen behöver du inte göra det igen kommande år. Glöm inte att ni också behöver anmäla er till anordnaren av IB-utbildningen.

Senast uppdaterad 25 juni 2024

Innehåll på denna sida