Nytt för ansökan 2019: Från och med 2019 är det bara en ansökningsomgång. Den var öppen 1 februari-1 mars.

Statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar 2019

Syftet med statsbidraget är att stimulera elevers lärande inom tävlingens vetenskapliga område, öka intresset för vidare studier och skapa samarbeten med andra länder.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: beslut i april 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 15 verksamheter om totalt 3,7 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp ansökan för internationella vetenskapstävlingar 2019PDF (pdf, 142 kB)

Vi skickar de enskilda besluten via e-tjänsten för statsbidrag.

Ansökan

Ansökan var öppen 1 februari­-1 mars 2019.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Kan du logga in i e-tjänsten men inte se det här bidraget? Mejla i så fall oss ert organisationsnummer.
  E-post till statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se
 • Om din organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare behöver du registrera organisationen först. Mejla oss i så fall, så skickar vi en registreringslänk. Det tar normalt cirka 3-5 veckor innan ert ombud blir godkänt.
  E-post till statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 15 verksamheter om totalt 3,7 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp ansökan för internationella vetenskapstävlingar 2019PDF (pdf, 142 kB)

Vi skickar de enskilda besluten via e-tjänsten för statsbidrag.

Ansökan

Ansökan var öppen 1 februari­-1 mars 2019.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Kan du logga in i e-tjänsten men inte se det här bidraget? Mejla i så fall oss ert organisationsnummer.
  E-post till statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se
 • Om din organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare behöver du registrera organisationen först. Mejla oss i så fall, så skickar vi en registreringslänk. Det tar normalt cirka 3-5 veckor innan ert ombud blir godkänt.
  E-post till statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se

Vem kan söka statsbidraget?

Svenska organisationer som gör att elever kan delta i internationella vetenskapstävlingar.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska bidra till att elever kan delta i vetenskapstävlingar utomlands. Det kan också användas för att arrangera internationella tävlingar i Sverige och i andra hand till lokala och regionala tävlingar som är kopplade till internationella tävlingar.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidrag till organisationer som ger elever möjlighet att delta i internationella vetenskapstävlingar som genomförs under 2019. Organisationen ska i ansökan beskriva de totala kostnaderna för elevernas deltagande i internationella tävlingar eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige.

Hur stort är statsbidraget?

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

 • tävlingens syfte och koppling till det vetenskapliga område som tävlingen rör
 • om tävlingen engagerar många elever
 • rimligheten i förhållandet mellan det sökta bidraget och redovisade totalkostnader
 • redovisningen av föregående års tävling och hur bidraget användes då, förutsatt att organisationen fick bidrag den gången.
Senast uppdaterad 17 juni 2020