Statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar 2020

Syftet med statsbidraget är att stimulera elevers lärande inom tävlingens vetenskapliga område, öka intresset för vidare studier och skapa samarbeten med andra länder.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 15 januari–17 februari 2020

Beslut om ansökan

Beslutsbilaga statsbidrag för Internationella Vetenskapstävlingar 2020PDF (pdf, 95 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Beslutsbilaga statsbidrag för Internationella Vetenskapstävlingar 2020PDF (pdf, 95 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Svenska organisationer som gör det möjligt för elever att delta i internationella vetenskapstävlingar.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska bidra till att elever kan delta i vetenskapstävlingar utomlands. Det kan också användas för att arrangera internationella tävlingar i Sverige och i andra hand till lokala och regionala tävlingar som är kopplade till internationella tävlingar.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidrag till organisationer som ger elever möjlighet att delta i internationella vetenskapstävlingar som genomförs under 2020. Organisationen ska i ansökan beskriva de totala kostnaderna för elevernas deltagande i internationella tävlingar eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige.

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • tävlingens syfte och koppling till det vetenskapliga området
  • om tävlingen involverar många elever
  • rimligheten i förhållandet mellan det sökta bidraget och redovisade totalkostnader
  • redovisningen av föregående års tävling, berör endast organisationer som beviljades statsbidrag 2019.

Hur stort är statsbidraget?

Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2020 finns det 4 miljoner kronor att dela till de ansökningar som uppfyller villkoren för statsbidraget.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.