Statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar 2022

Syftet med statsbidraget är att stimulera elevers lärande inom tävlingens vetenskapliga område, öka intresset för vidare studier och skapa samarbeten med andra länder.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Lista över beviljade belopp, internationella vetenskapstävlingar 2022 Pdf, 67 kB.

Ansökan var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Svenska organisationer som gör det möjligt för elever att delta i internationella vetenskapstävlingar.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska bidra till att elever kan delta i vetenskapstävlingar utomlands samt lokala och regionala tävlingar som är kopplade till internationella tävlingar. Det kan också användas för att arrangera internationella tävlingar i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidrag till organisationer som ger elever möjlighet att delta i internationella vetenskapstävlingar som genomförs under 2022. Organisationen ska i ansökan beskriva de totala kostnaderna för elevernas deltagande i internationella tävlingar eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige.

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • tävlingens syfte och koppling till det vetenskapliga område
  • rimligheten i förhållandet mellan det sökta bidraget och redovisade totalkostnader
  • att tävlingen ska genomföras under samma kalenderår som organisationen får bidrag för.

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2021 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2020.

Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2020 fanns det 4 miljoner kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Senast uppdaterad 24 maj 2022.