Frågor och svar

Jag har beviljats bidrag i ansökningsomgången 2017, kan jag söka bidraget igen år 2018?

Ja, men bidraget för 2018 kan inte användas till samma insats som finansieras med bidrag som beviljades 2017. Tänk på att du ska kunna redovisa att det bidrag du använder bidrag i enlighet med den ansökan. Bidrag och insatser från omgången 2017 respektive 2018 ska redovisas separat.