Frågor och svar

När får bidraget användas?

Bidrag för omgången 2019 får användas från den 1 januari 2019 till den 31 december 2019.