Frågor och svar

Hur mycket bidrag kan vi begära ut i rekvisitionen?

Ni kan begära ut hela ert rambelopp i rekvisitionen. Ni kan också välja att begära ut ett lägre belopp eller ett högre belopp.