Frågor och svar

Kan vi begära ut bidrag om vi inte har lämnat in en ansökan?

Nej. Bidraget fördelas utifrån det elevantal ni har i förhållande till det totala elevantalet för att huvudmän som sökt statsbidraget. Bara de huvudmän som skickat in en ansökan ingår i fördelningen och får ett rambelopp.