Frågor och svar

När får bidraget användas?

Bidrag för omgången 2020 får användas från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.